Skip to main content

Regler for passasjerer

Reglene nedenfor er basert på EASAs Charter to promote the safety of non-commercial General Aviation flights with light aircraft med våre egne tillegg. Alle som skal fly med oss må gjøre seg kjent med og følge disse reglene.

Fysisk og psykisk skikkethet

Du må være fysisk og psykisk skikket til å bli med på flygningen. For fysisk skikkethet er det tilstrekkelig med normalt god helse. Når det gjelder psykisk skikkethet er det viktig at du ikke har flyskrekk, angst eller andre lidelser som kan true sikkerheten.

Respekter pilotens instrukser

Piloten er den eneste som kan ta beslutninger om bord, og han/hun er fartøysjef. Fartøysjefen kan før avgang avbryte enhver planlagt flyging. Under flygingen må du ikke stille spørsmålstegn ved fartøysjefens beslutninger slik at han blir forstyrret under oppgaven med å håndtere flyet på en trygg måte.

Respekter pilotens vurderinger av været

Som en del av utdanningen til flysertifikatet, har piloten fått opplæring i meteorologi og hvilke konsekvenser forverring av ulike typer vær kan ha for flygningen. De fleste privatflygere har kun lov til å fly under visuelle værforhold (utenom skyer og med sikt fremover og til bakken), såkalte VFR-forhold (VFR = Visual Flight Rules). Enkelte piloter kan ha kvalifikasjoner til å fly etter IFR-regler (Instrument Flight Rules), altså instrumentflygning. Uansett skal alltid pilotens beslutninger om flygningen, ruteendring eller kansellering av flygningen, respekteres. Passasjerer må aldri prøve å overtale piloten til å fly dersom piloten mener det ikke er forsvarlig.

Vektbegrensning

Småfly har strenge vektbegrensninger, og det gjøres en vekt-og-balanse-beregning før hver flygning. Det er derfor viktig at du oppgir nøyaktig vekt på deg selv (med de klærne du skal ha på deg) og bagasjen din, og at du ikke overskrider de vektgrensene piloten har oppgitt eller flytter på bagasjen under flygningen.

Forbud mot å medbringe ulovlig eller farlig last

Det er ikke tilltatt å medbringe ulovlig eller farlig last. Om du er usikker på hva som er farlig last, så spør piloten på forhånd. Piloten kan be om å få inspisere bagasjen din. Motsetter du deg dette, vil fartøysjefen kansellere turen.

Vær presis

Piloten må planlegge avgangs- og landingstider og vurdere været for den tidsperioden flygningen skal foregå. Det er derfor viktig at du møter opp i god tid, og at du umiddelbart gir beskjed dersom du blir forsinket til flygningen.

Din rett til å kansellere turen

Du har rett til å kansellere flygningen på et hvilket som helst tidspunkt før avgang. Du trenger ikke å oppgi noen grunn for kanselleringen.

Pilotens rett til å kansellere turen

Piloten kan kansellere turen på et hvilket som helst tidspunkt, også på svært kort varsel. Årsaker til kansellering kan for eksempel være tekniske ting som oppdages under inspeskjonen av flyet før avgang, endringer i været eller pilotens vurdering av passasjerenes fysiske og psykiske skikkethet til å gjennomføre turen. Piloten trenger ikke å oppgi noen grunn for kanselleringen.

Generelle sikkerhetsregler

Røyking og bruk av ild

Røyking og all annen bruk av ild er strengt forbudt både på flyplassområdet og om bord i flyet.

Instrumenter og utstyr om bord

Du må ikke røre noen av instrumentene i flyet eller flyets styreorganer, siden dette kan føre til ulykker. Dersom du kommer borti en knapp eller annet ved et uhell, må du gi beskjed til piloten umiddelbart.

Steril cockpit

Konseptet vi kaller «steril cockpit» betyr at passasjerer må være stille under kritiske deler av flygningen. Dette er først og fremst under avgang og landing og når piloten snakker på radioen, men kan også skje under flygningen der arbeidsmengden i cockpit øker, for eksempel ved flyging i kontrollert eller vanskelig luftrom. Fartøysjefen vil gi beskjed når du må være stille, og når du kan snakke igjen.

Dørhåndtak og dørlåser

Du må ikke røre dørhåndtak eller dørlåser med mindre piloten ber deg om det.

Alkohol og andre rusmidler

Du kan ikke være påvirket av alkohol eller andre rusmidler under flygningen.